KAPEL VAN HOOGELANDE

Historie

1189

In 1189 geeft Baldwinus, bisschop van Utrecht, de parochianen van de Middelburgse Westmonsterkerk, die te Hoogelande woonden, toestemming om een eigen kapel te stichten. Ze vonden de kerkgang naar Middelburg te onveilig. Het origineel van de charter of oorkonde wordt bewaard in het Rijksarchief van Zeeland te Middelburg, inventarisnr 463. Dit is het oudste originele document in de provincie Zeeland.

13e Eeuw

Voor de bewoners van Walcheren was 'selnering' of 'zoutwinning' een belangrijke bron van inkomsten. Al in de Romeinse tijd werd het veen uit de ondergrond opgegraven om zout te winnen. Later werd het veen voornamelijk gebruikt als brandstof, namelijk turf. Behalve veen werd vanaf de 14e eeuw ook de klei afgegraven, dat werd gebruikt om stenen te bakken. Deze ‘Zeeuwse moppen’ zijn nog te vinden in de muren van de huidige kapel.

15e Eeuw

De oorspronkelijke kapel werd, waarschijnlijk in de 15e eeuw, vervangen door een nieuw kerkgebouw, dat net als het oude gebouw en de moederkerk in Middelburg aan Sint Maarten was gewijd. Sint Martinus, de eerste heilige van de Christelijke kerk, was de zoon van een officier uit het Romeinse leger. Hij leefde van ongeveer 316 tot 400 a.d. Als 16-jarige soldaat zou hij bij de poorten van Armiens (Frankrijk) een half naakte bedelaar hebben ontmoet. Hij sneed met zijn zwaard zijn krijgsmantel in tweeën en gaf een stuk aan de bedelaar. Sint Martinus of Sint Maarten wordt vaak afgebeeld terwijl hij met zijn zwaard de mantel in stukken snijdt in bijzijn van de bedelaar.

1572-1574

Na het beleg van Middelburg (1572-1574) bleef van de kerk alleen het koorgedeelte als ruïne over. Het dorp Hoogelande verdween.

1817

Het wapen van Hoogelande bevat in zilver een druiventros van natuurlijke kleur en een schildhoofd van azuur, beladen met drie gouden kronen. Het komt voor in de 17e eeuw en werd op 31 juli 1817 bevestigd als gemeentewapen. De gemeente was toen al opgeheven.

20e Eeuw

In 1912 kocht de heer P.W.M. Hoegen, inwoner van Serooskerke, de Ambachtsheerlijkheid Hoogelande. Voor het symbolische bedrag van f1,- verwierf hij daarmee de ruïne en het recht om in het gebied rondom de kapel te jagen, te vissen in de watergangen en zich te laten begraven. Het bezit ging in 1960 over op zijn tweede zoon, R. Hoegen.

20e Eeuw

De kapel werd in de tweede helft van de jaren zestig gerestaureerd. Behalve de herstelwerkzaamheden aan het gebouw, werden er ook binnen en buiten de singel bomen aangeplant.

1986

In 1986 ging het bezit van de kapel over op de vier kinderen van R. Hoegen. Zij schonken het bezit aan de Stichting Kapel van Sint Maarten te Hoogelande, die zorg draagt voor de instandhouding en het beheer van de kapel als beschermd monument.