STICHTING KAPEL VAN SINT MAARTEN

een idyllische plek, midden op Walcheren  Home Info Geschiedenis Gebouw Functies Locatie Contact ANBI  
De kapel is te huur voor diverse kleinschalige bijeenkomsten. Het gehucht Hoogelande - het restant van een dorp - heeft als middelpunt een kapel en valt onder de Gemeente Veere. Deze zgn ambachtsheerlijkheid is door de oorspronkelijke eigenaar, de familie Hoegen, geschonken aan de Stichting Kapel van Sint Maarten. Eeuwen lang kende men alleen de Ruïne maar sinds 1965 is het weer in gebruik bij huwelijken, lezingen, expo's en concerten. Tevens is het een besloten begraafplaats voor familie en inwoners van Hoogelande.
"EEN SCHILDERACHTIG PLEKJE OP WALCHEREN"
door Cornelie J. de Waal
rond 1900

"HOOGELANDE"
"Er zijn op Walcheren weinig zulke romantische plekjes, waar de fantasie, ontembaar ros, zoo lichtelijk op hol gaat. 't Ligt er bekoorlijk, die brok ruïne tusschen blonde korenvelden en frissche weilanden en het oog dwaalt langs de fijn lichte tinten van het lieflijk Walcheren, aan de eene zijde de hooggetopte duinen bij Valkenisse waarboven de zon stralenkransen tintelt op 't helwit zand, aan de andere zijde in de verte de stad Middelburg met z'n drie torens: de goedig ronde Koepelkerk, de Lange Jan met somber gemaakte dof grauwe spits, de kleinere gotische stadhuistoren. Wanneer ge bij Zomerdag den Hoogelandschen weg afkomt staat de ruïne daar voor U, scherp afgeteekend tegen de blauwe lucht, statig hooggelegen als beschermend het kerkhof er omheen; een oude kerkhofmuur aan de eene zijde, knotwilgen en elzenhout aan de andere, omringen de hoogte die ons aan de Groningse wierden herinnert. Drie buigende notenbomen geven hun schaduw tusschen de elzen, en als wij het hek doorgaan, waarboven in het voorjaar mei en vlier hun witte bloemenvaan uitsteken, verreist voor ons het geraamte der kerk. Wij bewonderen den vorm der kapel, nog zoo duidelijk waarneembaar, de fraaie lijnen der poort, waarin de schaduw zich bekoorlijk legert, de geweldige muren, meer dan een meter dik, het koor waarin drie openingen de vroegere boogvensters aanduiden, het gansche bouwwerk, waar in de muren de zwaluw zich nestelt en de broze winde steun zoekt, waar de bijtjes om ons heen zoemen en weldra het droomen van oude tijden ons geheel in beslag neemt."